Grote of Sint-Vituskerk Naarden

De historie van de Grote of Sint-Vituskerk in Naarden

De Grote of Sint-Vituskerk is een laatgotische kruisbasiliek in de vesting van de Noord-Hollandse stad Naarden.

Het oudste gedeelte van de kerk is de toren, een overblijfsel van een voorloper van de huidige kerk, die tussen 1380 en 1440 werd gebouwd. De huidige kruisbasiliek met kooromgang en opvallend lage dwarsbeuken was het resultaat van een uitbreiding tussen 1455 en 1518, een periode waarin de kerk tweemaal (1468 en 1481) werd verwoest door brand.

De zijbeuken hebben stenen gewelven, maar het middenschip is gedekt door een eikenhouten tongewelf, dat tussen 1510 en 1518 is beschilderd met Bijbelse voorstellingen: aan de noordzijde nieuwtestamentische en aan de zuidzijde corresponderende oudtestamentische. In de apsis is het Laatste Oordeel afgebeeld. (Bron: Wikipedia)


Hieronder vindt u het totaal overzicht van de werken van Johannes Bosboom van de Grote of Sint-Vituskerk in Naarden op deze website:

Consistoriekamer in Naarden

Consistoriekamer in NaardenReacties zijn gesloten.

Vergelijkbaar