Stads- en Dorpsgezichten, werken op papier

De Borinage, België

Interieur van een boerderij

Interieur van het Raadhuis te Hattem

Boereninterieur te Naaldwijk

Gezicht op de Groothoofdspoort te Dordrecht

Betaaldag: De schepenkamer in het Rechthuis te Nieuw-Loosdrecht

Trapportaal

Stadspleintje

De trap in het Prinsenhof te Delft, waar prins Willem I werd vermoord in 1584

Archief te Veere

Interieur van een boerendeel bij Hilversum

Doelenpoort te Hoorn

Binnenplaats van het Heilige Geesthofje aan de Palviljoensgracht in Den Haag

Gezicht op het stadhuis van Delft

Gezicht te Koblenz

Boereninterieur met twee mannen en een vrouw aan een tafel

Landschap

Boerderijen te Waalsdorp

Gezicht over de vijver van het Huis te Leede

Stalinterieur

Vrouw in keuken van een boerderij

Het Huis te Leede

Gezicht in de Ridderstraat te Hattem

Vissersboten op het strand van Scheveningen

Het strand van Scheveningen

Visserswoningen in Scheveningen

In de duinen bij Wassenaar

Rococo portaal in het stadhuis in Den Haag

Gezicht op de Hoofdtoren te Hoorn

Straatje in Scheveningen

Boerenerf

Watermolen te Leuven

Statenjacht aan een kade voor een kerk

Boereldeel

Den oude den te Eyckenrode

Gezicht op Rouen

KoestalReacties zijn gesloten.

Vergelijkbaar